Finantseerimine

Finantseerige uue seadme ostu Swedbanki kaudu kasutades „COSME“ programmi

Allkirjeldatud tingimusi võimaldab pakkuda Euroopa Liidu laenutagamisrahastu programm „COSME“ (väikeste ja keskmiste ettevõtete konkurentsivõime suurendamise programm), mis on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu määrusega nr 1287/2013 (2014-2020).

Swedbank on Baltikumis ainus kommertspank, mis pakub „COSME“ garantiid. Garantii on lõpptarbijale tasuta ja on kohaldatav keskmise suurusega ettevõtetele. See tähendab, et ettevõttel ei tohi olla rohkem kui 250 töötajat ja ettevõtte konsolideeritud aastakäive peab jääma alla 50 miljoni euro või bilansimaht alla 43 miljoni euro.

„COSME“ garantii võimaldab Swedbankil pakkuda liisingut eritingimustel (tingimused on toodud allolevas tabelis). „COSME“ garantiid saab taotleda valitud koostööpartnerite kaudu. Selleks leidke Teile sobiv seade ja andke selle müüjale teada, et soovite seadme ostu finantseerida Swedbanki kaudu kasutades „COSME“ programmi. Kõik jooksev tehakse Teie
eest ära.

Liisingutoode Kapitalirent
Vara Uued ja kasutatud masinad/seadmed
Sissemakse Kuni 9%
Tehingu limiit Finantseeritav osa on kuni 150 000 EUR
Garantii maksumus Kliendile puudub täiendav tasu
Marginaal Alates 1,99%

 

Iga taotluse kohta on tarvis teha krediidiotsus, lõplikud tingimused kehtestab krediidikomitee, seetõttu on näidatud tingimused indikatiivsed ja võivad muutuda tulenevalt taotleja riskiprofiilist.

Finantseering on tehtud kättesaadavaks tänu Garantiile, mida pakub Euroopa väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate programm (COSME) ja Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond, mis tulenevad Euroopa investeerimiskavast. Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi eesmärk on aidata finantseerida ja ellu viia investeeringuid Euroopa Liidus ja tagada suurem ligipääs kapitalile.

 

Koostöös: AS EM-Serv

Top